KAEDAH BAYARAN MENGGUNAKAN MESIN "CASH DEPOSIT MACHINE( CDM)"