PEMBAYARAN YURAN

Pelajar perlu membuat pembayaran yuran sebelum membuat Pendaftaran Atas Talian.

SILA RUJUK BUKU PANDUAN PENDAFTARAN SESI I : 2022/2023