PENDAFTARAN ATAS TALIAN

Pelajar perlu membuat pendaftaran atas talian bagi mendapatkan NOMBOR PENDAFTARAN dan

NOMBOR BILIK  KAMSIS ( ASRAMA ).