Pelajar boleh membuat pembayaran yuran pengajian mulai 21 Ogos 2021 ( Sabtu ) melalui kaedah

pembayaran yuran yang telah ditetapkan.

Berikut merupakan Jadual Yuran Bagi pelajar Baharu Sesi  I 2021/2022.

BIL

JENIS

BAYARAN 

JUMLAH

(RM)

KAEDAH BAYARAN
1 Yuran Pengajian 200.00  JomPay
2 Yuran Pelbagai 200.00 JomPay
4 Segala perbelanjaan pemeriksaan doktor ditanggung oleh pihak pelajar.

Nota:

 

a. Politeknik tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kesilapan yang berlaku dalam proses pembayaran yuran.

b. Setiap resit bayaran yuran hendaklah dibuat salinan dan disimpan sebagai bukti pembayaran.