ii. Cetak Surat Tawaran dan simpan untuk kegunaan peribadi untuk kegunaan di masa hadapan.