Pendaftaran graduan dibuat sebelum Istiadat Konvokesyen bermula,

kegagalan membuat pendaftaran akan menyebabkan graduanTIDAK

dibenarkan menyertai Istiadat Konvokesyen.

 Jadual Pendaftaran graduan adalah merujuk jadual dibawah: