PERINGATAN DAN PERTANYAAN

PMM berbesar hati untuk memastikan urusan Istiadat Konvokesyen PMM berjalan dengan lancar.

Untuk itu tuan/puan HENDAKLAH mematuhi perkara-perkara berikut:

  1. Pembayaran Yuran diselesaikan pada atau sebelum 01 Ogos 2024 ( Khamis ).
  2. Melengkapkan segala dokumentasi yang diperlukan dalam Pendaftaran Graduan.
  3. WAJIB mematuhi garispanduan & SOP Istiadat Konvokesyen yang telah ditetapkan.
  4. Sebarang pindaan/perubahan dalam penganjuran Istiadat Konvokesyen ini adalah tertakluk kepada SOP dan arahan terkini pihak berkuasa.

PERTANYAAN DAN RUJUKAN

Pembayaran yuran

 Pn. Eva Faridah binti Zulkarnain

 012-6903524

 

Sijil & Transkrip

 Pn. Nurfazila Binti Mat Salleh

 019-785 8997

Pendaftaran

 En. Ahmad Syukri Bin Mohamed Yunus

 019-6644808